Video
0530.611.93.95
Ayak Bakımı ve Uygulamaları

Kalınlaşmış Mantar Tırnak Problemleri

Onikomikoz olarak adlandırılan bir hastalık olan tırnak mantar enfeksiyonu esas olarak, dermatofit adı verilen organizmalar tarafından oluşturulur. Bu yalnızca bir kozmetik sorun değil, tırnak yatağı ve plağını tutan bir enfeksiyondur. Tüm tırnak hastalıklarının yaklaşık % 50 sini oluşturur.

Batık Tırnak Problemleri

Tırnak batması, bir ayak parmağı tırnağının keskin ucunun ayak parmağı etinin içine doğru büyümesidir, sıklıkla ayak başparmağında meydana gelir. Bu durum, normalden fazla kıvrık olan ayak tırnaklarından, iyi uymayan ayakkabılardan veya hatalı kesilmiş olan ayak tırnaklarından meydana gelebilir. Tırnağın etrafındaki doku mikrop kapabilir.Belirtiler : Bir ayak parmağı tırnağının etrafında ağrı, şişme ve kızarıklık.

Deforme Tırnak Problemleri

Çeşitli nedenlerden dolayı şeklini kaybetmiş, deforme olmuş tırnaklardır.

Keratinizasyon Problemleri

Farklılaşma süreci, bazal epidermal hücrelerdeki kademeli matürasyonu olup, stratum korneum hücrelerine kadar değişime uğrar ve bu durum keratinizasyon olarak bilinir. Keratinizasyon sırasında güçlü ve kimyasal olarak dirençli olan bağlayıcı protein şerit, plazma membranın içine doğru kayar ve tüm hücreler düzleşerek ince disk halini alır. Korneositin su içeriği %70'den %30'a düşer ve hücre çekirdeği dahil olmak üzere, hücresel organellerin çoğu elimine edilir. Keratinöz tonofilament-ler demetler oluşturacak şekilde kümelenir ve aralıklarla dizilirler. Normal stratum korneum'un karakteristik önemli bir özelliği, polar olmayan lipit ve glikoproteini içeren intersellüler yapı materyaline sahip olmasıdır.

Topuk Çatlağı Problemleri


Topuk çatlakları en sık rastlanan ayak problemlerinden biridir. Genellikle çift taraflıdır. Özellikle bayanlar için kozmetik olarak rahatsızlık verirken, bazen de ağrı problemine neden olurlar. Topuk çatlakları kolaylıkla mikroorganizmalara giriş kapısı oluşturur ve bacak derisinde kızarıklık, şişlik, ağrı ile seyreden bir bakteri enfeksiyonuna neden olabilir. Ayaklar, vücudun diğer alanlarına göre çevre ile daha fazla ilişkili olduklarından, enfeksiyon riski daha yüksektir; özellikle çatlaklar bulunduğunda infeksiyon riski daha da artar. Sağlıklı bir kişide bu çatlaklar fazla problem oluşturmazken, şeker hastalığı, dolaşım bozukluğu olan kişiler ve kronik hastalığı olan kişilerde enfeksiyon riskini arttırarak önemli problemlere neden olabilmektedirler.

Ayak Terlemesi Problemleri

Ayak terlemesi aşırı terlemenin bir şekli olup sıklıkla el terlemesi ile birliktedir. Diğer bölge terlemelerine göre kısmen daha az sıkıntı verir. Saklamak daha kolaydır. Ancak ayakkabılar suya girmiş gibi ıslak olabilir veya biriken tuz nedeniyle beyazlaşabilir. Çoraplardaki ıslaklık ayrıca sıkıntı verebilir. Açık ayakkabı veya terlik giyerek sokakta dolaşınca kısa sürede ayaklar çamur içinde kalabilir. Terlikler ıslaktan kayabilir. Ayakkabı veya terlikleri günde birkaç defa değiştirmek gerekebilir. Devamlı ıslaklığa bağlı cildin kabarması, tahriş olması sonucu bakteri ve mantar üremesi kolaylaşır. Mantara bağlı kaşıntı olabilir, lenfanjit gelişebilir. En önemlisi ise bazı kişilerde ortaya çıkan kötü ayak kokusudur. Koku ve görüntüden utanarak sosyal ortamlardan, eğlenceden, aktif hayattan kaçınırlar. Evde kalmak için mazeret üretebilirler. Aşırı terleme olan kişiler: ayakkabı ve çorap değiştirme, sık banyo yapma, yıkanma gibi nedenlerle uzun zaman kaybedebilirler. Koku önleyici, yeni ve özel ayakkabı, çorap alımı nedeniyle önemli maddi kayıplara uğrarlar.

Nasır Problemleri

Nasır, aşağı yukarı herkesin bildiği bir sorundur. Genellikle kendi kendine tedavi edilebilir; ama çok ciddi olduğunda doktora göstermek gerekir. nasır, sürtünme ya da Basınç nedeniyle derinin boynuzsu tabakasından oluşan bir oluşumdur. Ölü deri hücreleri birikerek bir keratin (protein) tabakası oluştururlar. Bu durum ilerledikçe nasırın altındaki deri hücreleri iltihaplanır, ağrı ve rahatsızlık verir. Her cins, boy ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen nasırlar bu problemi çekenler için ciddi bir sıkıntı, kötü bir görüntü ve yoğun bir sorun haline gelir. Nasır yaygın olarak görülür ve nadir olarak hafif bir rahatsızlık duygusu yaratmanın ötesi-ne geçer. Bununla birlikte, şeker hastalarında enfeksiyon ve diğer komplikasyonlar gelişebilir

Diabetik Ayak Problemleri

Şeker hastalığı, yani diabet, tarih boyunca toplumların en önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur. Yeni tedavi yaklaşımları ve geliştirilen ilaçlar sayesinde kan şeker seviyesi kontrol altında tutulabildiğinden, diabetin ölümcül olan komplikasyonlarından ketoasidoz ve hipoglisemi artık daha nadir görülmektedir. Diabet tedavisi olmayan, ancak iyi bir bakımla kontrol altında tutulabilen kronik bir hastalıktır. Kan şeker seviyesi ne kadar iyi kontrol
altında tutulsa da, uzun dönemdeki komplikasyonlar genelde kaçınılmazdır. Hangi komplikasyonun daha belirgin ortaya çıkacağı kişiler arasında farklılık gösterir. Bunların çoğu kan dolaşımı ile ilgilidir. Damarlar adeta kolalanmış gibi sertleşmiş, kan elemanlarının fonksiyon kabiliyeti azalmıştır. Etkilenen organa göre farklı hastalık profilleri ortaya çıkar. Böbreklerde nefropati, gözlerde retinopati, el ve ayaklarda nöropati veya diabetik ayak bunlardandır.Ülkeler ve ırklar arasında diabetin genel topluma oranı % 6-7 kadardır. Amerikan kızılderililerinde bu oran % 50-60'ı bulmaktadır. Diabetli hastaların hastane başvurularının % 20'sinin nedeni ayak sorunları oluşturmaktadır. Genel toplumda uygulanan ayak kesme ameliyatlarının % 50-70 kadarının diabetli hastalarda olduğu saptanmıştır. Parmağı kesilen bir diabetlide, ikinci bir kesme ihtiyacı riski 2 yıl içinde % 50 olmaktadır. Diabetlilerin sadece % 30'u tamamen ayak sorunlarında uzaktır ve en azından % 15'inde ayaklarında yara açılmaktadır.

Diabetik ayak gelişiminin nedeni üç ana başlıkta değerlendirilebilir:

1- Damarsal yapılarda bozulmalar (Anjiopati)
2- Kan kimyasında değişimler (Hemoreolojik)
3- Periferik sinirlerde bozulmalar (nöropati)


Copyright © 2012 KadriyeCimen.com
Facebook Sayfamız İnternet Sitemiz
iletisim için :
bilgi@kadriyecimen.com posta@kadriyecimen.com facebook.com/Uzm.Dr.Kadriye.Cimen